Povezave na dodatna elektronska gradiva k učbeniku Psihometrična analiza s programom R (Sočan, 2021)

Podatki: podatkovne datoteke. Osnovni opisi podatkov so v učbeniku v poglavju 0.2.

Analize: datoteke z osnovno programsko kodo.

  • Datoteka PAPR_funkcije.R vsebuje nekatere dodatne funkcije, ki sem jih napisal sam (na seznamu na str. 467-468 so označene z *). Pred uporabo zaženite (npr. z ukazom Source) vsebino datoteke.
  • Datoteke poglavje_XX_koda.R vsebujejo R-jevo kodo, ki jo potrebujete za analize v posameznih poglavjih (razen 4.). Svetujem sicer, da kodo napišete oz. prepišete sami, saj si boste tako bolje zapomnili, kako je treba opredeliti posamezno analizo.
  • Simulacije: programska koda za ilustracije in simulacije, ki vam bodo pomagale, da boste lažje razumeli glavno snov.

    Dopolnitve in popravki se bodo dopolnjevali sproti po potrebi (zadnjič: 2. 10. 2023).

    Sporočila o napakah, predloge in pripombe pošiljajte na: gregor.socan@ff.uni-lj.si

    Hvala!